Załącznik nr 1A do SWZ – Koncepcja | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie