Załącznik nr 1 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie