zał. nr 6 do umowy TER | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie