zał. nr 5 do umowy HRF Prawo Opcji | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie