Informacja o złożonych ofertach.BES | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie