informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie