Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy | Wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyniowej, w ramach realizacji dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.