Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyniowej, w ramach realizacji dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.