Załącznik nr 5 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyniowej, w ramach realizacji dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.