Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyniowej, w ramach realizacji dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.