Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyniowej, w ramach realizacji dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.