Informacja o złożonych ofertach dodatkowych w zakresie części 1.BES | Wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyniowej, w ramach realizacji dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.