Załącznik nr 7E do SWZ – zakres prac i wykaz cen jednostkowych (załącznik nr 1 1a 1b do umowy PARK ŻEROMSKIEGO) – zmiana 11.07.2022 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie skwerów i parków na terenie Warszawy