Załącznik nr 1C do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe (załącznik nr 2 do UMOWY) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie skwerów i parków na terenie Warszawy