Ogłoszenie o wyniku postępowania | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie skwerów i parków na terenie Warszawy