Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 5 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie skwerów i parków na terenie Warszawy