Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3.BES | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie skwerów i parków na terenie Warszawy