Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie skwerów i parków na terenie Warszawy