ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
25.05.2023 r. | Postępowanie 45/TP/2023

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlano-wykonawczego) wraz ze STWiOR oraz wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych, polegających na remoncie alejki parkowej oraz remoncie i modernizacji istniejącego placu zabaw w Parku Skaryszewskim w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawie, dz. ewid. 4/3 z obrębu 3-01-02, w ramach realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. o nr 764 pn. ”Piękniej nad Jeziorkiem Kamionkowskim – naprawa parkowej ścieżki, odtworzenie drzewostanu” oraz o nr 763 pn. „Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Gocławiu i Gocławku”

Share

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4707c5e5-facb-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

 

Share