Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wymiana deski kompozytowej na deskę z twardego drewna na tarasach i schodach nad Wisła, znajdującą się na Bulwarze gen. Pattona