Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz robót budowlanych | Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.