Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.