Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.