Załącznik nr 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – rozbiórka ul. Fińska i Czubatki | Wykonanie rozbiórek altanek, ogrodzenia wraz z uporządkowaniem terenu na obszarze zlokalizowanym przy ul. Fińskiej, ul. Czubatki oraz ul. Kozielskiej w Warszawie