Załącznik nr 1 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych terenu zieleni przy ul. Racławickiej/Balonowej w ramach realizacji programu „Zielony Fundusz dla Warszawy”.