Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy | Zielony Plac Wileński dla Pragi