Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Zielony Plac Wileński dla Pragi