Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zielony Plac Wileński dla Pragi