Ogłoszenie o zamówieniu | Zielony Plac Wileński dla Pragi