Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz robót budowlanych | Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją psiego parku wraz z ciągami pieszymi w ramach projektu budżetu partycypacyjnego nr 955 pn. ” Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego-Psi Park” oraz zadania inwestycyjnego, pn. Infrastruktura „Zielone ulice-etap I”