Załącznik nr 9 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.