Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.