Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz robót budowlanych | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.