Załącznik nr 3 do SWZ – STWOiRB (załącznik nr 3 do UMOWY) | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.