Załącznik nr 13 do SWZ – projekt umowy | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.