Załącznik nr 12A, 12B, 12C, 12D i 12F do SWZ – Pomocnicze przedmiary robót – prawo opcji | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.