Załącznik nr 10 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 5 do UMOWY) zmiana 03.03.2021 | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.