Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do UMOWY) | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.