Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja bylin, roślin cebulowych oraz krzewów na terenie m.st. Warszawy