Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 6.BES | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja bylin, roślin cebulowych oraz krzewów na terenie m.st. Warszawy