Załącznik nr 8 do umowy – Lokalizacje nasadzeń drzew przyulicznych | Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy