Komunikat nr 1 z dnia 13.05.2022.BES | Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy