Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1.BES | Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy