informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie.BES | Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy