ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
06.04.2022 | Postępowanie 36/TP/2022

„Renaturyzacja zbiorników wodnych na terenie Warszawy, w dzielnicach: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów”

Share

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ.BES
 3. Załacznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – Formularz oferty
 10. Załącznik nr 7 do umowy – Klauzula informacyjna
 11. Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy
 12. Dokumentacja
 13. Komunikat nr 1 z dnia 20.04.2022.BES
 14. SWZ_20.04.2022
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 16. Komunikat nr 2 z dnia 25.04.2022.BES
 17. SWZ_25.04.2022
 18. Załacznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zmiana_25.04.2022
 19. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia zmiana_25.04.2022
 20. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób zmiana_25.04.2022
 21. Załącznik nr 7 do SWZ – Formularz oferty zmiana_25.04.2022
 22. Załącznik nr 8 do SWZ – wzor umowy_25.04.2022
 23. Dokumentacja_25.04.2022
 24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_25.04.2022
 25. SWZ_25.04.2022_2
 26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _25.04.2022 wersja 2
 27. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie.BES
 28. Informacja o złożonych ofertach.BES
 29. Informacja o złożonych ofertach – korekta.BES
 30. unieważnienie przetargu.BES
 31. Informacja o złożonych ofertach dodatkowych.BES
 32. Informacja o wyniku postępowania2.BES
 33. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4.BES
 34. Informacja o wyniku postępowania1.BES

 

 

 

 

 

Share