Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty zmiana 26.04.2021 | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej