Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia zmiana 27.04.2021 | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej