Komunikat nr 2 z dnia 27.04.2021.BES | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej