Informacja o unieważnieniu postępowania 35TP2021.BES | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej