Ogłoszenie o sprostowaniu_12.04.2022 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach w ramach Zielonego Funduszu